Märsiga teele… Avinurmes

Avinurme_web

Näitus “Märsiga teele” Vana-Võromaa kultuurikojas on nüüd lõpule jõudnud ja suundub edasi Avinurme. Suur tänu Võrumaa Muuseumile ja peavarahoidja Artur Ruusmaale ning juhataja kt Tiia Haugile abi eest näituse korraldamisel ja ülespanekul.

“Märsiga teele” on rändnäitus, mis seotud Andres Rattasepa magistritööga „Kasetohust punutud Eesti märsside tehnoloogilised eripärad, valmistamine ning tänapäevased rakendamisvõimalused.“ Näitus annab põgusa ülevaate Eesti tüüpi märsist ja selle tänapäevastest kasutamisvõimalustest. Näitusel on väljas märsse tutvustavad fotod ja tekstid, vanad märsid, Andrese valmistatud vanade märsside rekonstruktsioonid, vene märsside näited ning Andres Rattasepa ja Eike Jodsche valmistatud traditsioonilistest märssidest inspireeritud tänapäevasemad esemed.

Andrese magistritööga saab tutvuda siin

Rändnäituse ajakava:
1. Viljandi Pärimusmuusika ait, 2. – 22. juuni 2014 (toimunud)
2. Valga Muuseum, 2. juuli – 26.juuli 2014 (toimunud)
3. Võrumaa Muuseum, 28.juuli – 17. august (toimunud)
4. Avinurme Elulaadikeskus, 18. august – 15. september
5. Tallinn, Rahvakunstigaleriis, 16.september – 6. oktoober

Näituse ettevalmistamist toetasid: Eesti Kultuurkapital, Palupera Käsitöökoda ja RMK Valgamaa metskond.
Leiva toob lauale Hellenurme vesiveski.

“Märsiga teele…” Vana-Võromaa kultuurikojas: