Meist

Palupera Käsitöökoda alustas oma tegevust jaanuaris 2010, kui moodustasime mittetulundusühingu. Ühingu eesmärgiks on käsitöö ning isetegemise arengu soodustamine, looduslike ja säästva tarbimise eluviiside järgimine ning propageerimine. Selleks on plaanis rajada käsitöökeskus, kus saame pakkuda väga erinevaid käsitööalaseid koolitusi, koostegemise võimalusi ja korraldada muid toredaid üritusi nii kogukonna inimestele kui ka huvilistele üle kogu eesti. Mujalt tulijatele asub keskuse hoone logistiliselt väga heas kohas, Palupera rongijaama vahetus läheduses, lausa perrooni vastas. Nii et näiteks Tartu kaudu rongiga tulijal saab olema väga hõlbus tulevikus meie keskust külastada.
2010. aasta kevadel saime MTÜ Valgamaa Partnerluskogu kaudu PRIA toetust käsitöökoja hoonete renoveerimise projekteerimiseks ja praegu käibki arhitektiga väga aktiivne projekteerimistöö.
Käsitöökoja hooneteks on endised Palupera kaupluse hooned, mille ehitas Otepää Tarbijate Ühistu 1938. aastal, mil Palupera oli veel oluline kaubandus- ja transpordisõlm. Kauplusena kasutati hoonet 90. aastate keskpaigani, kui otsustati rajada maantee äärde uus kauplus. Sellest ajast peale on hoone seisnud tühjana, ning selle aja jooksul on hoonete seisukord drastiliselt halvenenud, kuid õnneks mitte sel määral, et seda poleks võimalik taastada.
Keskuse rajamise kõrvalt tegutseb ühing ka otseste eesmärkide nimel – korraldame töötubasid, pakkume käsitööteenuseid, osaleme kogukonna elus.

Endine Palupera kauplus, tulevane käsitöökoda, august 2009.